Ръководство за монети

Преглед на WAX Token – Децентрализирана игрална борса

WAX има за цел да се превърне в платформа, която позволява на всеки да създаде свой собствен виртуален пазар за цифрови активи. Той също така ще позволи на настоящите и бъдещите пазари да взаимодействат лесно помежду си чрез използването на техния WAX токен. Това ще увеличи ликвидността на цифровите активи като цяло и ще улесни хората да извличат стойност от…