Tin tức về tiền điện tử

Phân tích kỹ thuật Bitcoin: BTC tiến tới mức tâm lý 40.000 đô la

Phân tích giá BTC Bitcoin hàng ngày Bitcoin đối mặt với ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại dải Bollinger phía trên trong khung thời gian 4 giờ. IntoTheBlock cho thấy thiếu các rào cản kháng cự mạnh ở phía tăng. Giá Bitcoin đã chạm ngưỡng tâm lý 40.000 USD vào tuần trước. Tuy nhiên, trong bốn ngày tiếp theo từ…

Dự đoán giá Bitcoin: BTC đã giảm> 7.500 đô la trong 5 ngày qua

Phân tích kỹ thuật Bitcoin BTC hàng ngày Bitcoin đã giảm gần 20% trong năm ngày qua. MACD đã đảo chiều từ tăng sang giảm trong vòng xoáy đi xuống này. Bitcoin đã giảm đáng kể trong năm ngày qua, giảm hơn 7.500 đô la. Hiện tại, giá đang dao động trên 32.500 đô la một chút. Có phải sự…