Firma transportowa BGT świadczy kompleksowe usługi transportowe w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz odprawy celnej na tym link.

Transport drogowy

Transport drogowy jest integralną częścią globalnych łańcuchów dostaw, zapewniając łączność “od drzwi do drzwi” między różnymi miejscami docelowymi oraz oferując elastyczność i dostępność po konkurencyjnych kosztach. Jednak transport drogowy stwarza poważne wyzwania, którym należy sprostać, aby był zrównoważony – kwestie zatorów, wysokie koszty paliwa i obawy dotyczące emisji muszą być brane pod uwagę, aby były zrównoważone.

Transport drogowy odnotował bezprecedensowy wzrost ze względu na rozwój handlu elektronicznego. W wyniku tego rozwoju nastąpiła eksplozja usług dostawczych, wszystkie oferują niezawodne i opłacalne usługi; zaspokajanie wszystkich potrzeb klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów transportu.

Ciężarówki i autobusy należą do wielu pojazdów używanych w transporcie drogowym, które różnią się pod względem ładowności, od samochodów dostawczych po długie pociągi drogowe. Niektóre mają stałe konstrukcje ładowni, podczas gdy inne mogą używać nadwozi wymiennych do przenoszenia towarów na inną formę transportu, taką jak transport kolejowy lub morski. Istnieją dwie podstawowe formy drogowego transportu towarowego: sztywne Ciężarówki (mniejsze) ze zintegrowanymi konstrukcjami obejmującymi zarówno kabiny kierowcy, jak i przyczepy wypełnione towarami do transportu; Ciężarówki przegubowe (większe ciężarówki z oddzielnymi kabinami kierowców od przyczep do transportu towarów), podczas gdy Ciężarówki przegubowe mają oddzielne kabiny kierowców od przyczep towarowych wypełnionych przyczepami do przeniesienia na inny rodzaj pojazdu transportowego, taki jak transport kolejowy lub morski.

Drogowy transport towarowy obejmuje dwie główne formy: sztywne Ciężarówki (Małe) ze zintegrowanymi konstrukcjami z kabiną kierowcy i przyczepą do transportu towarów, podczas gdy przegubowe Ciężarówki oferują Elastyczny transfer towarów między trybami (kolej, morze).

Każdy kraj UE prowadzi powiązany elektroniczny rejestr firm uprawnionych do wykonywania przewozów drogowych. Aby kwalifikować się do prowadzenia takiej działalności w kraju UE, przedsiębiorstwa muszą posiadać w nim siedzibę, prowadzić rachunki i rejestry dotyczące swojej działalności transportowej, a także informacje o kierowcach i pracownikach; oprócz tego muszą wyznaczyć kierownika transportu, który mieszka w Europie i ma rzeczywiste powiązania z ich przedsiębiorstwem, takie jak zatrudnienie, administrator lub udziałowiec.

Transport kolejowy

Transport towarów koleją to energooszczędny, niezawodny i bezpieczny środek transportu Zmechanizowanego, który zapewnia znaczną efektywność kosztową na duże odległości. Kolej zapewnia usługi “od drzwi do drzwi”, jednocześnie potencjalnie konkurując z ruchem lotniczym na wielu trasach-coś, co rozwój europejskich korytarzy dużych prędkości uczynił coraz ważniejszym alternatywnym sposobem transportu zarówno pasażerskiego, jak i towarowego.

Unia Europejska przyjmuje strategię multimodalną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania transportowe typu “od drzwi do drzwi” oraz w celu wspierania zmian w transporcie kolejowym. Korytarze dedykowane oferują szybkie połączenia, które ułatwiają efektywne wykorzystanie w lotniskowych centrach ładunkowych i platformach dystrybucyjnych, zwłaszcza na duże odległości; takie inwestycje w infrastrukturę mają kluczowe znaczenie dla utrzymania i zwiększenia udziału Europy w globalnych przepływach towarowych.

Obecnie istnieje wielu przewoźników kolejowych. W Wielkiej Brytanii DB Cargo obsługuje pociągi węglowe między kopalniami w Południowej Walii i Anglii, a także porty dla elektrowni. Mendip Rail dostarcza Agregaty pociągi dla przemysłu kruszyw i spółek dominujących Hanson, jednocześnie utrzymując rekord najdłuższej podróży pociągiem w Europie przez jednego operatora, transportując świeże hiszpańskie produkty z Walencji do Dagenham.

Podczas gdy Londyn oferuje różne opcje transportu kolejowego, TfL zarządza większością usług pasażerskich dla londyńczyków. Obsługują Metro, Autobusy, Tramlink, Docklands Light Railway i London River usługi wraz z Elizabeth Line i usługi naziemne.

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie kolejowych przewozów towarowych wymaga zgodności przepisów krajowych, ale należy również wziąć pod uwagę specyfikę każdej sieci kolejowej. Dział prawny AsstrA zapewnia, że wszystkie operacje transportu kombinowanego są zgodne z przepisami kolejowymi, a towary załadowane na międzynarodowe jednostki ładunkowe (ilu) nadają się do transportu kolejowego.

Transport morski

Transport morski odnosi się do wysyłki towarów i pasażerów po oceanach lub innych żeglownych drogach wodnych statkami, barkami lub łodziami – zazwyczaj statkami, barkami i łodziami – za pomocą statków, barek lub łodzi, takich jak frachtowce lub statki pasażerskie. Odgrywa integralną część globalnego handlu, od kontenerów po statki pasażerskie; zarządzanie operacjami portowymi; zarządzanie przepisami morskimi, a także interwencja rządu w celach rozwoju gospodarczego, takich jak obrona narodowa lub prestiż (w tym preferencje dotyczące preferencji cargo lub przepisy dotyczące kabotażu).

Transport morski jest podstawą globalnego handlu i stanowi około 90% światowego handlu towarami. Zapewnia wiele zalet w porównaniu z innymi formami transportu, takimi jak wysoka ładowność i niższe koszty – te zalety sprawiają, że żegluga morska jest idealna do transportu produktów sypkich, takich jak oleje lub zboża. Ponadto Żegluga Morska znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla-dodatkowy plus!

Większość szlaków transportu morskiego ma charakter międzynarodowy; jednak niektóre usługi łączą główne porty w jednym kraju i tworzą ciągłe pętle, aby obsługiwać wiele regionów – Zwykle przewoźnicy kontenerowi intensywnie korzystają z tych usług.

Przemysł transportu morskiego składa się z kilku podprzemysłów, z których każdy wymaga określonych pracowników i statków do swojej eksploatacji. Przykładami takich podprzemysłów są holowniki/holowniki / barki; żegluga przybrzeżna i śródlądowa; promy; statki pasażerskie wycieczkowe i wojskowy transport morski to tylko niektóre przykłady. Zapewnia ważne zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych, oferując jednocześnie wiele możliwości osobom zainteresowanym pracą w tej dziedzinie; ta kariera często wiąże się z różnymi zadaniami w ciągu długich godzin pracy.

Transport lotniczy

Transport lotniczy ma wiele zalet, które czynią go niezbędnym elementem globalnego systemu transportowego. Samoloty mogą poruszać się po oceanach, górach i innych barierach fizycznych, których transport powierzchniowy nie może. Ponadto zapewnia klientom szybkość, elastyczność i krótki czas dostawy. Transport lotniczy obejmuje cztery branże, które składają się na ten sektor – linie lotnicze, producenci komercyjnych samolotów transportowych, lotniska i dostawcy usług żeglugi powietrznej.

BGT świadczy usługi czarterowe i operacyjne dla Nigeria LNG Limited (NLNG), jednocześnie posiadając i obsługując tankowiec na Morzu Północnym. Ten raport firmy stanowi część usługi EMIS, która oferuje raporty branżowe i krajowe z danymi biznesowymi dla ponad 145 rynków wschodzących.

Odprawa celna

BGT świadczy usługi odprawy celnej dla międzynarodowych dostaw ładunków. Usługi te obejmują przyspieszenie odprawy celnej w US Customs and Border Protection (CBP) poprzez kierowanie dokumentów bezpośrednio do nich w celu przyspieszenia odprawy i przypisanie numeru wejścia, kodu firmy lub Zharmonizowanego numeru systemu. Oferują również obiekty związane, aby przyspieszyć ten proces-dostępne zarówno usługi transportu lotniczego, jak i morskiego. Raporty firmowe EMIS dostarczają raporty firmowe, branżowe i krajowe obejmujące 145 rynków wschodzących na całym świecie – kup je już dziś, aby uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych danych!

BGT Logistics jest światowym dostawcą usług transportowych i logistycznych z dostępnymi dla nich środkami transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me