Các bài báo về giao dịch tiền điện tử

Tiền điện tử nào sẽ hoạt động tốt nhất vào năm 2021?

Theo các chuyên gia tiền điện tử, Bitcoin, Cardano và Ethereum là những loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất vào năm 2021. Với việc Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, năm 2020 là một năm nổi bật đối với thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng năm 2021 sẽ thậm chí còn…

Điều gì ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử?

Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử Hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá tiền điện tử Tiền điện tử, hoặc bất kỳ tài sản nào khác, giá được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Sự vận động của giá cả phụ thuộc vào cung và cầu trên thị trường. Nhưng cũng có…